Do You have a problem? We will help You

Для чего необходима клавиша Fn-Priekš kā ir nepieciešams taustiņš Fn

Kādām nolūkam ir nepieciešams Fn taustiņš uz tastatūras?

Droši vien daudzi klēpjdatoru vai portatīvo datoru lietotāji ir ievērojuši uz tastatūras nepazīstamu taustiņu ar apzīmējumu Fn. Šis ir funkcionālas taustiņš, kurš iekļauj sevī iespēju paplašināt tastatūras iespējas. Pēc noklusējuma visi funkcionālie taustiņi (F1-F12) veic papildus funkcijas, piemēram, izmaina ekrāna spilgtumu, atver brauzeri, regulē skaļumu u.c.. Šo funkciju izpildīšanai nepieciešams nospiest taustiņu Fn un nospiest uz to taustiņu, kura funkcija ir nepieciešama (lietot taustiņus ir nepieciešams vienlaicīgi, piemēram, Fn+F5). Pārsvara funkcijas kā arī taustiņi ir apzīmēti ar citu krāsu vai apzīmēti cita šriftā.

Paplašinātas funkcijas var atšķirties atkarībā no portatīvā datora. Funkciju nozīmi var aplūkot pievienotajos norādījumos un vadlīnijās. Kā arī taustiņos F1-F12 ir saprotami simboli, kuri norāda par papildus funkcijas darbību. Piemēram, paaugstināt skaļumu vai samazināt to ar Fn+end vai insert taustiņu palīdzību.

Pie tam, klēpjdatoram, kur ir samērā maz papildu taustiņu, kombinācija ar taustiņu Fn spēj imitēt citus taustiņus, tādi taustiņi kā End, Home u.c.. Pārsvarā tie tiek izvietoti uz taustiņiem-bultām un tām piemīt attiecīgs nosaukums.

Dažos portatīvajos datoros ir iespēja iesaitīt funkcionālus taustiņus F1-F12 vienkāršā režīmā, kā arī uz standarta tastatūras (bez Fn taustiņa izmantošanas), to ir vienkārši paveikt, pārveidojot Fn taustiņa režīmu par BIOS portatīvā datora. Šādā gadījumā papildfunkcijas (ekrāna spilgtuma izmaiņa, Wi-Fi ieslēgšana u.c.) tiks izpildīti taustiņu kombinācijā Fn+F1 (по F12).